Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego Serwisu Samochodowego BOSCH w Tomaszowie Lubelskim

Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowego Serwisu Samochodowego BOSCH w Tomaszowie Lubelskim obejmuje:

-Ocieplenie ścian zewnętrznych
-Ocieplenie dachu
-Ocieplenie podłogi
-Wymianę stolarki drzwiowej
-Modernizację instalacji c.o.
-Wymianę oświetlenia
-Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,1 kW
-Zastosowanie systemu zarządzania energią.

 Cele projektu:

- osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

-obniżenie kosztów eksploatacyjnych i podniesienie komfortu użytkowania pomieszczeń

 Planowane efekty:

 - ograniczenie emisji pyłów i gazów do powietrza,

- wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

-  obniżenie kosztów eksploatacyjnych i podniesienie komfortu użytkowania pomieszczeń

Wartość projektu,

259 668,14 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

137 222,99 PLN 

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0042/19-00
 

Dofinansowano z Funduszy Europejskich