BS Zabandżała

BS Zabandżała

084/665-24-05
ul. Zamojska 42 22-670 Bełżec

BS Zabandżała

Start
Autoryzacja Bosch
Galeria
Lokalizacja
Projekt UE Modernizacja Tomaszów
Projekt UE Fotowoltaika
Projekt UE Poprawa efektywności energetycznej budynku serwisu w Bełżcu
 • BS Zabandżała - Gotowi na zimowe wyzwania?

  Gotowi na zimowe wyzwania?

  Bezpłatna kontrola stanu akumulatora i układu ładowania. Zapraszamy do Bosch Car Service na akcję #ZimowaDawkaEnergii.
  zobacz więcej
 • BS Zabandżała - Usługi oferowane w sieci warsztatów

  Usługi oferowane w sieci warsztatów

  Zapoznaj się z usługami oferowanymi w naszej sieci:
  • Przeglądy
  • Naprawa elektroniki
  • Klimatyzacja i ogrzewanie
  • Obsługa silnika
  • Naprawa hamulców
  • Serwisowanie kół
  • Szyby samochodowe
  • Oświetlenie...
   
  zobacz więcej

BS Zabandżała

ul. Zamojska 42
22-670 Bełżec
Pokaż na mapie
084/665-24-05
084/665-24-05
pon.-pt.
sobota
08:00 - 17:00
08:00 - 14:00
Wyślij e-mail
Bosch Serwis Jacek Zabandżała realizuje projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020, działanie 5.1
 
 
Beneficjent: Serwis Samochodowy Bosch 
Jacek Zabandżała 
ul.Zamojska 42,
22-670 Bełżec
Tytuł projektu: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10”
 
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 • Modernizację centralnego ogrzewania.
 • Modernizację wentylacji.
 • Wymianę okien i drzwi zewnętrznych
 • Docieplenie ścian zewnętrznych
 • Docieplenie dachów
 • Wymianę bram garażowych
 • Modernizację instalacji sprężonego powietrza
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej:
 • Modernizację oświetlenia
 • System zarządzania energią.
 
 
Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej serwisu w Tomaszowie Lubelskim.
 
Całkowita wartość projektu: 558 434,51 55 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 295 106,59 zł
 

Przetarg z dnia  24.11.2017 r. został rozstrzygnięty

 
Wybrany wykonawca:
 
PPHU "JACKER" Jacek Sikora
ul. Lwowska 3, Jeziernia, 22-600 Tomaszów Lubelski
Oferta wpłynęła 08.12.2017 roku
na kwotę: 
netto 463 282,40 zł
brutto 569 837,35 zł
 
Pełna lista podmiotów
 
Wpłynęła jedna oferta PPHU "JACKER" Jacek Sikora
ul. Lwowska 3, Jeziernia, 22-600 Tomaszów Lubelski

.

BS Zabandżała - .
.
 
                                                                   Bełżec, dnia 24 listopada 2017 r.
Zamawiający: 
Jacek Zabandżała
Serwis Samochodowy BOSCH
22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42
 
Zapytanie ofertowe
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10”.
 1. Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy wykaz usprawnień i przedsięwzięć modernizacyjnych został opisany w Audycie Energetycznym.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Modernizację centralnego ogrzewania. Doposażenie kotłowni w automatykę.
 2. Modernizację wentylacji. Instalacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła opartego o 7 jednostek odzysku ciepła o wydajności do 1200 m3/h każda. Minimalny poziom wymiany powietrza w halach warsztatowych 3 h-1. Montaż po 2 kurtyny powietrzne w dwóch bramach w SKP.
 3. Wymianę okien i drzwi zewnętrznych
 4. Okien stalowych OSZ-1, OSZ-2, OSZ-3 - powierzchnia okien 36,72 m2
 5. Okien z PCV: OZ-PCV 1, OZ-PCV 2 - powierzchnia 40,96 m2
 6. Okien drewnianych: OZ-DR - powierzchnia 10,32 m2
 7. Okien i drzwi aluminiowych: OZ-AL i DZ-AL - powierzchnia 5,94 m2
 8. Drzwi stalowych DZ S-1- powierzchnia 5,04 m2
 1. Docieplenie ścian zewnętrznych SZ-1 o powierzchni 323,0 m2 metodą lekką suchą bezspoinową z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK o grubości warstwy izolacji termicznej 14 cm
 2. Docieplenie ścian zewnętrznych SZ-2 o powierzchni A = 150,2 m2 metodą lekką suchą bezspoinową z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK o grubości warstwy izolacji termicznej 8 cm
 3. Docieplenie dachów:
 1. główny dach 1/1 nad pomieszczeniami o temp. 12 0C o powierzchni A = 377,0 m2 z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK i grubości warstwy izolacji termicznej 0,12 m
 2. główny dach 1/2 nad pomieszczeniami o temp. ≥ 16 0C o powierzchni A = 168,65 m2 z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK i grubości warstwy izolacji termicznej 0,18 m
 3. dach-2 nad SKP o temp. 12 0C o powierzchni A = 123,7 m2 z użyciem wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK i grubości warstwy izolacji termicznej 0,06 m
 1. Wymiana bram garażowych WRS-1 o powierzchni A = 32,64 m2 na dwie bramy garażowe składane z podwójnym naświetlem bez furtki, z fotokomórką zabezpieczającą o współczynniku przenikania U= 1,5 W/m2*K oraz jedną bramę garażową składaną z podwójnym naświetlem z furtką, z fotokomórką zabezpieczającą o współczynniku przenikania U= 1,5 W/m2*K
 2. Modernizacja instalacji sprężonego powietrza - wymiana dwóch sprężarek o mocy 3,0+3,5=6,5 kW na jedną energooszczędną sprężarką śrubową typu EVERT 5,5/200 o mocy 5,5 kW Badanie szczelności instalacji sprężonego powietrza i usunięcie nieszczelności
 3. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW, który charakteryzują następujące parametry:
 1. Panele fotowoltaiczne.
Panele zamontowane zostaną na konstrukcji wsporczej na dachu istniejącego obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania.
Montaż instalacji fotowoltaicznej polega na zainstalowaniu zestawu o mocy 10,8 kW który charakteryzują następujące parametry:
- Typ ogniwa: Si polikrystaliczny
- Liczba ogniw: 60 szt.
- Wymiary ogniwa: 156x156 mm
- Liczba diod by-pass: 3
- Moc modułu: 270W
- Liczba modułów PV: 40 szt.
- Wymiary panela: 1640x992x38 mm
- Liczba falowników: 2 szt.
- Sprawność: 16,6 %
- Roczny uzysk energii: 8 721 kWh/rok
 1. Inwertery.
Inwerter zgodny z normą PN-EN 50438.
Podstawowe dane inwertera fotowoltaicznego:
Dane na wejściu
- Maksymalne napięcie wejściowe – 1000[V],
- Zakres MPP DC – od 370[V] do 800[V]
- Prąd znamionowy maksymalny – 15[A],
- Liczba obwodów inwertera (MPPT) – 2,
- Liczba łańcuchów (stringów) w każdym obwodzie inwertera – 2,
Dane na wyjściu
- Moc znamionowa – 9 000[VA]
- Napięcie sieciowe – 400 [V]
- Prąd znamionowy – 13,1[A]
- Częstotliwość znamionowa – 50/60Hz
- cos fi – 0,8 indukowana … 0,8 pojemnościowa
- Liczba faz zasilających – 1
Pozostałe dane
- Zużycie własne: Noc – ~1 W
- Klasa obudowy – IP65
 1. Konstrukcje wsporcze.
Ocynkowane, stalowe szyny montażowe łączone aluminiowymi uchwytami Elementy konstrukcji bez połączeń spawanych. Konstrukcja musi posiadać możliwość demontażu pojedynczego panelu.
 1. Przewody.
Panele fotowoltaiczne połączone będą z inwerterem kablem solarnym 1x6mm2 prowadzonym na konstrukcji wsporczej paneli (w korytkach kablowych o szerokości 35mm lub w rurkach ochronnych). Przewód powinien posiadać podwójną izolację, być odporny na promieniowanie UV oraz posiadać napięcie izolacji do 1800 VDC.
 1. Rozdzielnice.
Po stronie prądu stałego, w rozdzielnicy RS-DC będą zamontowane ogranicznik przepięć oraz bezpieczniki DC. Po stronie prądu zmiennego przy inwerterze należy zamontować w rozdzielnicy RS-AC: ogranicznik przepięć, wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz wyłącznik różnicowo-prądowy.
 1. Modernizacja oświetlenia - wymiana instalacji na oświetlenie typu LED. Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła charakteryzującego się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego załączania oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania, żywotnością min. 50 000 godzin.
W miejsce istniejących należy zabudować:
a) świetlówka energooszczędne L=1227 56 W – 8 szt.
b) świetlówka energooszczędne L=660 28 W – 25 szt.
c) oprawa energooszczędne 600x600 mm 38 W – 4 szt.
d) świetlówka energooszczędne L=1227 41 W – 7 szt.
e) świetlówka energooszczędne Nr 2 L=1227 41 W – 10 szt.
f) świetlówka energooszczędne L=660 28 W – 8 szt.
g) reflektor energooszczędny 70 W – 6 szt.
h) oprawa uliczna energooszczędna 84 W – 1 szt.
 1. System zarządzania energią.
 
 1. Kod CPV
45000000-7
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia; dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczenie o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej i finansowej oferenta stanowią część formularza oferty.
 1. Główne warunki płatności
Wykonanie prac i ich rozliczenie etapowo zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Przewiduje się następujące warunki płatności:
 
 • po dokonaniu odbioru poszczególnych etapów i podpisaniu protokołów robót częściowych do 80% wynagrodzenia
 • po dokonaniu odbioru robót i podpisaniu protokołu końcowego pozostała część wynagrodzenia.
 
 1. Kryteria oceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 
L.p.                                         Kryterium                             Waga [%]
1.                                           Cena netto                                        60%
2.    Termin realizacji wykonanie docieplenia dachów 1/1 i 1/2      15%
3.                        Termin realizacji całego zadania                           5%
4.                                       Okres gwarancji                                    20%
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.
 1. Opis sposobu przyznawania punktacji
 
 
 • Cena netto
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty porównywanej) x 100 pkt x 60%.
 
 • Termin realizacji wykonanie docieplenia dachów 1/1 i 1/2
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (najmniejsza ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji spośród złożonych ofert / ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji z oferty porównywanej) x 100 pkt x 15%
 • Termin realizacji całego zadania
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (najmniejsza ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji spośród złożonych ofert / ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji z oferty porównywanej) x 100 pkt x 5%
 
 • Okres gwarancji
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (długość okresu gwarancji z oferty porównywanej / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert) x 100 pkt x 20%
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 5 lata licząc od momentu odbioru końcowego.
 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
 1. Termin realizacji zamówienia
I etap realizacji zadania - wykonanie docieplenia dachów 1/1 i 1/2 - wymagany termin realizacji - 31.12.2017 roku.
Końcowy wymagany termin realizacji całości zamówienia - 30.11.2018 roku.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w postaci papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie firmy:
Jacek Zabandżała Serwis Samochodowy BOSCH , 22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42 z dopiskiem Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10”
Oferty należy składać do dnia 8 grudnia 2017 r.
Termin otwarcia ofert – 09 grudnia 2017 r.
 
 1. Wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 tys. zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr PL 41 9639 0009 2001 0005 6560 0001 z adnotacją: "Wadium - „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą.
7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać, tj., jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zapytania ofertowego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zapytania ofertowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
8. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
9. Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium.
10. Wadium będzie zwracane na konto, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru konta.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zaproszeniu;
b) zawarcie umowy na realizację zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
15. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 
 1. Termin związania ofertą :
 1. Termin związania ofertą wynosi 90 dni
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 
 1. Zakres i sposób przygotowania oferty
 
 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby).
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie w oryginale podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
 
 • W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
​Formularz oferty - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 • Kosztorys ofertowy zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót
 • Oświadczenie o wiedzy, doświadczeniu oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej oferenta zapewniającej wykonanie zamówienia
 • Dowód potwierdzenia wniesienia wadium
 • Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie osób podpisujących Ofertę do reprezentowania Wykonawcy
 
 
 1. Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych
Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
 
 
 1. Warunki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 2. termin wykonania poszczególnych etapów jest dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego lub
 3. została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub
4) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
5) nie wniesiono wadium przed upływem terminu do składania ofert
 
 
 1. Postanowienia końcowe
 
 • Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
 • Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
 • Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres: bosch321@o2.pl nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem złożenia ofert.
 
Załączniki:
 
BS Zabandżała
.

Przetarg z dnia 07.11.2017 r. został nierozstrzygnięty

 
                                                                     Bełżec, dnia 7 listopada 2017 r.
 
Zamawiający: 
Jacek Zabandżała
Serwis Samochodowy BOSCH
22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42
 
                                         Zapytanie ofertowe
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10”.
 
Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy wykaz usprawnień i przedsięwzięć modernizacyjnych został opisany w Audycie Energetycznym, który dostępny jest w siedzibie Zamawiającego
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Modernizację centralnego ogrzewania. Doposażenie kotłowni w automatykę.
 2. Modernizację wentylacji. Instalacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła opartego o 7 jednostek odzysku ciepła o wydajności do 1200 m3/h każda. Minimalny poziom wymiany powietrza w halach warsztatowych 3 h-1. Montaż po 2 kurtyny powietrzne w dwóch bramach w SKP.
 3. Wymianę okien i drzwi zewnętrznych
 1. Okien stalowych OSZ-1, OSZ-2, OSZ-3
 2. Okien z PCV: OZ-PCV 1, OZ-PCV 2
 3. Okien drewnianych: OZ-DR
 4. Okien i drzwi aluminiowych: OZ-AL.
 5. Drzwi stalowych DZ S-1
 1. Docieplenie ścian zewnętrznych SZ-1 o powierzchni A = 323,0 m2 metodą lekką suchą bezspoinową z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK o grubości warstwy izolacji termicznej 14 cm
 2. Docieplenie ścian zewnętrznych SZ-2 o powierzchni A = 150,2 m2 metodą lekką suchą bezspoinową z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK o grubości warstwy izolacji termicznej 8 cm
 3. Docieplenie dachów:
 1. główny dach 1/1 nad pomieszczeniami o temp. 12 0C o powierzchni A = 377,0 m2 z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK i grubości warstwy izolacji termicznej 0,12 m
 2. główny dach 1/2 nad pomieszczeniami o temp. ≥ 16 0C o powierzchni A = 168,65 m2 z użyciem styropianu o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK i grubości warstwy izolacji termicznej 0,18 m
 3. dach 2 nad SKP o temp. 12 0C o powierzchni A = 123,7 m2 z użyciem wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,40 W/mK i grubości warstwy izolacji termicznej 0,06 m
 1. Wymiana bram garażowych WRS-1 o powierzchni A = 377,0 m2 na dwie bramy garażowe składane z podwójnym naświetlem bez furtki, z fotokomórką zabezpieczającą o współczynniku przenikania U= 1,5 W/m2*K oraz jedną bramę garażową składaną z podwójnym naświetlem z furtką, z fotokomórką zabezpieczającą o współczynniku przenikania U= 1,5 W/m2*K
 2. Modernizacja instalacji sprężonego powietrza - wymiana dwóch sprężarek o mocy 3,0+3,5=6,5 kW na jedną energooszczędną sprężarką śrubową typu EVERT 5,5/200 o mocy 5,5 kW Badanie szczelności instalacji sprężonego powietrza i usunięcie nieszczelności
 3. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW, który charakteryzują następujące parametry:
 1. Panele fotowoltaiczne.
Panele zamontowane zostaną na konstrukcji wsporczej na dachu istniejącego obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania.
Montaż instalacji fotowoltaicznej polega na zainstalowaniu zestawu o mocy 10,8 kW który charakteryzują następujące parametry:
- Typ ogniwa: Si polikrystaliczny
- Liczba ogniw: 60 szt.
- Wymiary ogniwa: 156x156 mm
- Liczba diod by-pass: 3
- Moc modułu: 270W
- Liczba modułów PV: 40 szt.
- Wymiary panela: 1640x992x38 mm
- Liczba falowników: 2 szt.
- Sprawność: 16,6 %
- Roczny uzysk energii: 8 721 kWh/rok
 1. Inwertery.
Inwerter zgodny z normą PN-EN 50438.
Podstawowe dane inwertera fotowoltaicznego:
Dane na wejściu
- Maksymalne napięcie wejściowe – 1000[V],
- Zakres MPP DC – od 370[V] do 800[V]
- Prąd znamionowy maksymalny – 15[A],
- Liczba obwodów inwertera (MPPT) – 2,
- Liczba łańcuchów (stringów) w każdym obwodzie inwertera – 2,
Dane na wyjściu
- Moc znamionowa – 9 000[VA]
- Napięcie sieciowe – 400 [V]
- Prąd znamionowy – 13,1[A]
- Częstotliwość znamionowa – 50/60Hz
- cos fi – 0,8 indukowana … 0,8 pojemnościowa
- Liczba faz zasilających – 1
Pozostałe dane
- Zużycie własne: Noc – ~1 W
- Klasa obudowy – IP65
 1. Konstrukcje wsporcze.
Ocynkowane, stalowe szyny montażowe łączone aluminiowymi uchwytami Elementy konstrukcji bez połączeń spawanych. Konstrukcja musi posiadać możliwość demontażu pojedynczego panelu.
 1. Przewody.
Panele fotowoltaiczne połączone będą z inwerterem kablem solarnym 1x6mm2 prowadzonym na konstrukcji wsporczej paneli (w korytkach kablowych o szerokości 35mm lub w rurkach ochronnych). Przewód powinien posiadać podwójną izolację, być odporny na promieniowanie UV oraz posiadać napięcie izolacji do 1800 VDC.
 1. Rozdzielnice.
Po stronie prądu stałego, w rozdzielnicy RS-DC będą zamontowane ogranicznik przepięć oraz bezpieczniki DC. Po stronie prądu zmiennego przy inwerterze należy zamontować w rozdzielnicy RS-AC: ogranicznik przepięć, wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz wyłącznik różnicowo-prądowy.
 1. Modernizacja oświetlenia - wymiana instalacji na oświetlenie typu LED. Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła charakteryzującego się zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy, możliwością wielokrotnego załączania oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania, żywotnością min. 50 000 godzin.
W miejsce istniejących należy zabudować:
a) świetlówka energooszczędne L=1227 56 W – 8 szt.
b) świetlówka energooszczędne L=660 28 W – 25 szt.
c) oprawa energooszczędne 600x600 mm 38 W – 4 szt.
d) świetlówka energooszczędne L=1227 41 W – 7 szt.
e) świetlówka energooszczędne L=660 28 W – 8 szt.
f) reflektor energooszczędny 70 W – 6 szt.
g) oprawa uliczna energooszczędna 84 W – 1 szt.
 1. System zarządzania energią.
 
 1. Kod CPV
45000000-7
 
 1. Warunki udziału w postępowaniu
Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
  1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością:
a) co najmniej jedno ocieplenie dachu z użyciem styropianu o powierzchni co najmniej 545,0 m2 oraz jedno ocieplenie dachu z użyciem wełny mineralnej o powierzchni co najmniej 124,0 m2,
b) zrealizował wymianę okien, drzwi i bram garażowych w zakresie co najmniej równym przedmiotowi zamówienia
c) zrealizował co najmniej jedną instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 10.8 kW oraz złoży oświadczenie, że: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonanie zamówienia; dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Oświadczenie o wiedzy, doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej i finansowej oferenta oraz wykaz wykonanych robotach stanowią część formularza oferty.
  1. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy przedłożyć oświadczenie podpisane przez Wykonawcę, które stanowi część formularza oferty.
Na etapie przed podpisaniem umowy na wykonanie zadania wybrany Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 500.000,00 PLN wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składek z tytułu ubezpieczenia.
 1. Główne warunki płatności
Wykonanie prac i ich rozliczenie etapowo zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. Przewiduje się następujące warunki płatności:
 • po dokonaniu odbioru poszczególnych etapów i podpisaniu protokołów robót częściowych do 90% wynagrodzenia
 • po dokonaniu odbioru robót i podpisaniu protokołu końcowego 10% wynagrodzenia.
 
 1. Kryteria oceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
 
L.p.                        Kryterium                                                Waga [%]
1.             Cena netto                                                                 60%
2.             Termin realizacji wykonanie docieplenia                   15%
                dachów 1/1 i 1/2
3.             Termin realizacji całego zadania                                 5%
4.             Okres gwarancji                                                         20%
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.
 1. Opis sposobu przyznawania punktacji
 • Cena netto
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena z oferty porównywanej) x 100 pkt x 60%.
 • Termin realizacji wykonanie docieplenia dachów 1/1 i 1/2
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (najmniejsza ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji spośród złożonych ofert / ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji z oferty porównywanej) x 100 pkt x 15%
 • Termin realizacji całego zadania
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (najmniejsza ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji spośród złożonych ofert / ilość dni liczona od dnia oceny ofert do dnia zakończenia realizacji z oferty porównywanej) x 100 pkt x 5%
 
 • Okres gwarancji
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (długość okresu gwarancji z oferty porównywanej / najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert) x 100 pkt x 20%
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 5 lata licząc od momentu odbioru końcowego.
 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia
Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 
 1. Termin realizacji zamówienia
I etap realizacji zadania - wykonanie docieplenia dachów 1/1 i 1/2 - wymagany termin realizacji - 22.12.2017 roku.
Końcowy wymagany termin realizacji całości zamówienia - 30.11.2018 roku.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie firmy:
Jacek Zabandżała Serwis Samochodowy BOSCH , 22-670 Bełżec, ul. Zamojska 42 z dopiskiem Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku serwisu w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Rolniczej 10”
Oferty należy składać do dnia 21 listopada 2017 r.
Termin otwarcia ofert
– 22.11.2017 r.
 
 1. Zakres i sposób przygotowania oferty
 
 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy wynika, iż do reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby).
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania Oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie w oryginale podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
  4. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
 • Formularz oferty - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 • Kosztorys ofertowy zawierający kalkulację wynagrodzenia sporządzony zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót
 • Oświadczenie o wiedzy, doświadczeniu oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej oferenta zapewniającej wykonanie zamówienia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego umocowanie osób podpisujących Ofertę do reprezentowania Wykonawcy
 
 
 1. Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych
Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
 
 1. Warunki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 2. termin wykonania poszczególnych etapów jest dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego lub
 3. została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub
4) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
 
 1. Postanowienia końcowe
 
 • Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
 • Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
 • Oferta musi w pełni odpowiadać Zapytaniu ofertowemu, zawierać wszystkie informacje wskazane w Zapytaniu ofertowym i udzielać odpowiedzi na wskazane sprawy.
Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres: bosch321@o2.pl nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem złożenia ofert.
 
Załączniki:
 1. Zał. Nr 1 Formularz oferty - pobierz
 2. Zał. Nr 2 Wykaz wykonanych robót - pobierz
 3. Zał. Nr 3 Oświadczenie o wiedzy, doświadczeniu oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej oferenta zapewniającej wykonanie zamówienia - pobierz
 4. Zał. Nr 4 Przedmiar robót - pobierz
 5. Zał. Nr 5 Rzut budynku - pobierz
 6. Zał. Nr 6 Wzór umowy - pobierz
 
 
BS Zabandżała
.
BS Zabandżała

Zobacz również

© Robert Bosch Sp. z o.o.